Liên hệ với dược phẩm pqa

Công ty Cổ phần Dược Phẩm PQA
Địa chỉ: Thửa 99, Khu Đồng Quàn, Xã Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định
Điện thoại:  0228.86.23456 – Vui lòng liên hệ giờ hành chính
Hotline: 0964.247.5990904.032.499
Email: tuvan.pqa@gmail.com
Website: www.duocphampqa.com

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần dược phẩm PQA
Tài khoản: 320 220 100 2881
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT chi nhánh Thành Nam – Nam Định